Nhà băng 'khát' nhân sự thời 4.0

Nhà băng 'khát' nhân sự thời 4.0

Nhân sự chất lượng cao là một thách thức đối với không chỉ ngành Ngân hàng mà cả những ngành khác khi robot, công nghệ dần chiếm ưu thế hơn con người.