Đất ở... ngân hàng

Đất ở... ngân hàng

Giá trị tài sản đảm bảo cho các khoản vay là bất động sản tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương (Vietcombank) tính đến cuối quí 1/2018 khoảng hơn 800.000 tỉ đồng, theo báo cáo tài chính quí 1.

Khi con nợ mua chủ nợ

Khi con nợ mua chủ nợ

Bài này phân tích lại thực trạng sở hữu chéo cũng như những hệ lụy của nó nhưng ở một góc nhìn khác - góc nhìn của con nợ khi nó mua và giành quyền kiểm soát chủ nợ đang ốm yếu và cần được tái cấu trúc.