VPBank đạt hơn 7.900 tỷ đồng doanh thu trong quý I

.
Nguồn: giaoduc.net.vn