SHB hướng tới mục tiêu Top 3 Ngân hàng thương mại lớn nhất Việt Nam

.
Nguồn: giaoduc.net.vn