VietABank: Tăng trưởng tín dụng âm nhưng vẫn báo lãi "khủng"

.

Theo BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2017 của VietABank, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng chỉ đạt 122 tỷ đồng, thấp hơn 28 tỷ đồng so với trước kiểm toán. Lý do là vì trích lập dự phòng rủi ro tín dụng sau kiểm toán tăng 29 tỷ đồng so với trước đó, lên hơn 308 tỷ đồng.

Cho vay khách hàng tính đến cuối năm đạt 34,2 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 12,5% trong khi tiền gửi khách hàng chỉ tăng 6,9%, đạt 34,4 nghìn tỷ đồng. Theo đó, tỷ lệ cho vay/tổng tiền gửi của ngân hàng đã lên mức xấp xỉ 100%.

Bên cạnh đó, phân loại chất lượng dư nợ cho vay khách hàng có sự chênh lệch đáng kể sau soát xét, khiến cho tổng nợ xấu tăng thêm 390 tỷ đồng, còn nợ đủ tiêu chuẩn giảm tương đương xuống còn 33.165 tỷ đồng. Đến cuối năm 2017, ngân hàng chỉ có gần 526 tỷ đồng nợ xấu, giảm 19,2% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu chỉ ở mức 1,54%, giảm khá mạnh so với mức 2,14% hồi đầu năm.

Tuy nhiên, sau khi kiểm toán, con số nợ xấu của ngân hàng đã vọt lên gần 916 tỷ đồng, tương đương với mức tăng 74,2% so với con số tự lập.

Số nợ xấu được điều chỉnh tăng chủ yếu là ở nợ nhóm 5, tức nợ có khả năng mất vốn, từ mức 485 tỷ đồng lên 875 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng đến cuối năm 2017 sau kiểm toán vì thế đã lên 2,68%/tổng dư nợ, so với mức chỉ 1,54% trong báo cáo tự lập.

Cũng theo BCTC hợp nhất quý I/2018 vừa công bố của VietABank cũng cho thấy, tại ngày 31/3/2018, giảm nhẹ 5,8% so với đầu năm. Trong đó, tài sản giảm chủ yếu ở tiền, vàng gửi tại các tổ chức tín dụng (TCTD) khác và cho vay các TCTD khác, với mức giảm hơn 4.000 tỷ đồng, tương đương 32,7%, xuống còn 8.316 tỷ đồng.

VietABank cũng vượt tỷ trọng cho vay/tiền gửi lên tới 98% so với quy định 80% khi tiền gửi của khách hàng cũng giảm 1,72% so với đầu năm. Tổng tài sản cũng giảm nhẹ 5,8% về mức 60.677 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, nhìn chung phần lớn các mảng của ngân hàng có sự khởi sắc với mảng tín dụng mang về khoản lãi thuần 272 tỷ đồng, tăng 10,6% so với cùng kỳ. Hoạt động kinh doanh ngoại hối lãi 1,6 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước lỗ hơn 15 tỷ đồng. Mảng mua bán chứng khoán đầu tư lãi nhẹ hơn 32 triệu đồng so với mức lỗ hơn 86 tỷ đồng cùng kỳ.

Chi phí hoạt động trong kỳ của ngân hàng ở mức 128 tỷ đồng, tăng nhẹ 3 tỷ đồng so với quý I/2017 trong khi chi phí dự phòng rủi ro tín dụng ở mức 71,5 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước ngân hàng không phải trích chi phí này.

Kết thúc quý I/2018, VietABank vẫn ghi nhận lợi nhuận trước thuế gần 73 tỷ đồng, gấp 3,8 lần so với con số đạt được trong quý I/2017.

Năm 2018, VietABank đặt kế hoạch tổng tài sản đạt 70.160 tỷ đồng, huy động vốn từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt 42.990 tỷ đồng; lợi nhuận đạt 312 tỷ đồng. Với kết quả đạt được, ngân hàng đã hoàn thành 23,4% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tại ngày 31/3/2018, VietABank đang có 905 tỷ đồng nợ xấu, giảm nhẹ 1,1% so với đầu năm. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn là gần 870 tỷ đồng, chiếm tới 96% tổng nợ xấu. Tuy con số nợ xấu tuyệt đối giảm nhưng do tăng trưởng tín dụng âm nên tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng đến cuối tháng 3 đã lên mức 2,72%/tổng dư nợ, cao hơn mức 2,68% hồi đầu năm.

Mai An 
 

 

Nguồn: antt.vn