NHNN bơm ròng 15.240 tỷ đồng vào thị trường tuần qua

.

Như vậy, trong tuần qua, NHNN đã bơm ròng 15.240 tỷ đồng qua kênh tín phiếu.

Cũng theo thống kê của BVSC, lãi suất liên ngân hàng trung bình tuần qua có xu hướng giảm đối với các loại kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 2 tuần. Tỷ giá giao dịch trung bình tại các ngân hàng thương mại có xu hướng tăng (11,8 đồng) so với tuần trước đó, đạt mức 22.768,8 VND/USD.

Theo Báo đấu thầu

Nguồn: antt.vn